Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 76/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Ngô Văn Luật
Ngày ban hành: 22/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 76/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 99/UB NGÀY 01/4/1997 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Công văn số 498/TCCP ngày 19/10/1993; Công văn số 99/TCCP-VC ngày 13/4/1994 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc phân cấp tạm thời quyết định lương và tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức Nhà nước;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quyết định số 99/UB ngày 01/4/1997 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ như sau:

Tại điểm c, Điều 9 của bản quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ quy định: "Uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức: Phó Trưởng phòng, ban trực thuộc UBND các huyện, thị xã sau khi có thoả thuận bằng văn bản của ngành dọc cấp trên ở tỉnh và Ban Tổ chức chính quyền". Nay sửa đổi và bổ sung là: "Uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Trưởng phòng, ban trực thuộc UBND các huyện, thị xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, ban trực thuộc UBND các huyện, thị xã sau khi có thoả thuận bằng văn bản của ngành dọc cấp trên ở tỉnh và Ban tổ chức chính quyền tỉnh."

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành,

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Luật

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/1998/QĐ-UB ngày 22/09/1998 sửa đổi Quyết định 99/UB về bản quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!