Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 757/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 757/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 757/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 544/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008 và và Tờ trình số 654/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 44 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai(10b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 17/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01.Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai;

02. Bệnh viện Đa khoa số II, tỉnh Lào Cai;

03. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatít Việt Nam;

04. Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Lào Cai;

05. Công ty Cổ phần Xây dựng tỉnh Lào Cai;

06. Công ty Đầu tư Xây dựng Quyết Tiến, tỉnh Lào Cai;

07. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

08. Ông Đỗ Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

09. Ông Hoàng Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

10. Ông Bùi Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

11. Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

12. Ông Đoàn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai;

13. Ông Nguyễn Hữu Thể, Bí thư Huyện ủy huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

14. Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

15. Ông Nguyễn Quang Huấn, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai;

16. Ông Nguyễn Hồng Đức, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Lào Cai;

17. Ông Đỗ Văn Lược, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai;

18. Ông Ngô Văn Hinh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai;

19. Ông Tăng Ngọc Phòng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai;

20. Ông Phan Anh Đằng, Trưởng phòng Nghiệp vụ số 2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai;

21. Ông Đặng Văn Kỳ, Phó Trưởng ban Dân vận và Dân tộc Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai;

22. Bà Đàm Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai;

23. Ông Trịnh Khắc Ngọc, Cán bộ Phòng Biên tập tiếng Việt, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai;

24. Ông Phạm Toàn Thắng, Trưởng phòng Phòng Thương binh Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai;

25. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tỉnh Lào Cai;

26. Ông Nùng Chản Phìn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lào Cai;

27. Ông Nguyễn Ngọc Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Lào Cai;

28. Ông Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai;

29. Bà Lê Thị Lâm, Trưởng khoa Khoa Xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai;

30. Bà Đinh Thị Hưng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai;

31. Ông Đoàn Hữu Nam, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai;

32. Ông Đinh Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lào Cai;

33. Bà Đặng Thị Oanh, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Lào Cai;

34. Ông Nguyễn Trọng Thành, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lào Cai;

35. Ông Mạc Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;

36. Ông Đào Duy Nhất, Trưởng phòng Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

37. Bà Vũ Thị Hợi, Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai;

38. Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai;

39. Ông Vi Lam Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai;

40. Ông Trịnh Văn Thanh, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai;

41. Ông Đào Ngọc Châu, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai;

42. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai;

43. Ông Vũ Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai;

44. Bà Nguyễn Thị Hồng Sen, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai;

45. Ông Đặng Huy Thiệu, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai;

46. Ông Phạm Văn Đăng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai;

47. Ông Vũ Hùng Dũng, Trưởng phòng Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Lào Cai;

48. Ông Trần Trọng Xuân, Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Lào Cai;

49. Ông Bùi Văn Tốt, Phó Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

50. Ông Trần Văn Thịnh, Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế Quy hoạch, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng tỉnh Lào Cai;

51. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 757/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78