Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 75/2006/QĐ-UBND về thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Thanh tra Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 75/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 24/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 75/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG TỔNG HỢP THUỘC THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 128/2001/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2001 của UBND Thành phố ban hành Quy chế Quản lý cán bộ, công chức, biên chế, quỹ tiền lương, tiền công các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 155/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND Thành phố Hà Nội thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Thanh tra Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Thanh tra Thành phố Hà Nội. Phòng Tổng hợp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Giúp Chánh Thanh tra Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Thành phố và trong nội bộ ngành thanh tra của Thành phố;

2. Tổng hợp công tác phòng, chống tham nhũng; thông tin phản ảnh, đơn, thư tố cáo về tham nhũng, đề xuất với Chánh Thanh tra Thành phố xử lý theo thẩm quyền;

3. Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Thành phố;

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra Thành phố giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế:

1. Tổ chức: Phòng Tổng hợp có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và một số cán bộ, công chức được điều động từ các phòng của Thanh tra Thành phố đến công tác.

2. Biên chế của Phòng Tổng hợp trong tổng biên chế của Thanh tra Thành phố được UBND Thành phố phân bổ hàng năm.

Điều 4. Giao Chánh Thanh tra Thành phố quy định chế độ làm việc và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của Phòng Tổng hợp theo đúng quy định và quy trình về công tác cán bộ của Thành phố.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra Thành phố và Trưởng phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Thành phố;
- Bộ Nội vụ;
- TT HĐND TP;
- Các Phó CT UBND TP.
- Như Điều 5;
- Lưu VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Quốc Triệu       

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ngày 24/05/2006 về thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Thanh tra Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151