Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 749/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 749/2004/QĐ-BCA(A11) Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 06/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 749/2004/QĐ-BCA (A11)

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000.
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.
Sau khi thống nhất với Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật gồm những tin sau :

1. Những chủ trương, kế hoạch quan trọng về xuất bản khi chưa được thực hiện.

2. Những tác phẩm, bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước có nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại chưa xuất bản.

3. Các bút tích của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ghi trên tài liệu, ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật chưa được công bố.

4. Nội dung tài liệu hợp tác, đàm phán của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật với nước ngoài chưa công bố.

5. Những tư liệu, tài liệu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật thu thập để biên tập chưa công bố.

6. Những tài liệu thanh tra, kiểm tra, kết luận thanh tra, kiểm tra : đơn thư khiếu nại tố táo nội bộ chưa công bố.

7. Hồ sơ nhân sự cấp vụ, chuyên viên; hồ sơ về công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật chưa công bố.

8. Tài liệu về hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu nội bộ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; mật khẩu, quy ước bảo vệ an ninh, an toàn thông tin của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, cơ quan chức năng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, tổ chức nói trong Điều 2 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000 và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Lê Hồng Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 749/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.944
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6