Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 73-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 20/06/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73-HĐBT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 73-HĐBT NGÀY 20-6-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA CÁC HUYỆN BẮC BÌNH VÀ HÀM THUẬN NAM THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 - 12 - 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 - 7 - 1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thuận Hải và Ban Tổ chức của Chính Phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Thuận Hải như sau:

A. Huyện Bắc Bình:

Chia xã Hải Ninh thành 2 xã lấy tên là xã Hải Ninh và xã Bình An.

1. Xã Hải Ninh có 3.762 hécta đất với 8.294 nhân khẩu.

Địa giới xã Hải Ninh ở phía đông giáp xã Phan Điền và xã Phan Hiệp; phía tây giáp xã Lương Sơn; phía nam giáp xã Hồng Thái và xã Chợ Lầu; phía bắc giáp xã Bình An.

2. Xã Bình An có 10.770 hécta đất với 4.479 nhân khẩu.

Địa giới xã Bình An ở phía đông giáp xã Phan Điền; phía tây giáp xã Lương Sơn; phía nam giáp xã Hải Ninh; phía bắc giáp xã Phan Lâm.

B. Huyện Hàm Thuận Nam:

Chia xã Tân Thành thành 2 xã lấy tên là xã Tân Thành và xã Thuận Quý.

1. Xã Tân Thành có 6.070 hécta đất với 3.291 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Thành ở phía đông giáp xã Thuận Quý và biển Đông; phía tây giáp xã Tân Thuận; phía nam giáp biển Đông; phía bắc giáp xã Thuận Quý.

2. Xã Thuận Quý có 4.560 hécta đất với 2.465 nhân khẩu.

Địa giới xã Thuận Quý ở phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp xã Tân Thuận; phía nam giáp xã Tân Thành; phía bắc giáp xã Tiến Thành, xã Hàm Minh và thị xã Phan Thiết.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250