Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 721/QĐ-TTg bổ sung thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 721/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 721/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ -CP ngày 01 tháng 5 năm2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 119/CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Uỷ viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương, gồm:

- Một Thứ trưởng Bộ Công an,

- Một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Một Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các Uỷ viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Các bộ nêu tại Điều này, thông báo nhân sự cho Cơ quanThường trực (Bộ Quốc phòng)

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Uỷ viên nêu tại Điều 1 của Quyết định này thực hiện theo Điều 4, Chương I, Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐGDQPTW ngày 6 tháng 2 năm 2002 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày ký.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương, Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 721/QĐ-TTg bổ sung thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.969
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69