Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 72/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 09/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND tỉnh phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và trình UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh)

SỐ TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN TRÌNH

THỜI GIAN TRÌNH

Ghi chú

1

Tuyển dụng công chức hành chính

Sở Nội vụ

Tháng 1

 

2

Đề án phát triển du lịch khu vực phía Bắc tỉnh (4 huyện: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Du lịch

Tháng 1

 

3

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày khởi nghĩa Vĩnh Thạnh (1959 - 2019)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 1

 

4

Lễ Kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 2

 

5

Quy hoạch chi tiết 1/500 khu vui chơi giải trí Tini Dream - Đầm Thị Nại

Ban Quản lý KKT

Tháng 2

 

6

Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp tỉnh Bình Định

Ban Quản lý KKT

Tháng 2

 

7

Đề án phát triển Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 2

 

8

Điều chỉnh quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tháng 3

 

9

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort (phía Nam xã Nhơn Lý)

Ban Quản lý KKT

Tháng 3

 

10

Quy định về công tác lễ tân ngoại giao trong việc đón tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tháng 3

 

11

Đề án phát triển du lịch làng nghề tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh

Sở Du lịch

Tháng 3

 

12

Đề án xã hội hóa hoạt động quản lý, khai thác một số di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 3

 

13

Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 3

 

14

Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 3

 

15

Điều chỉnh quy hoạch 1/500 Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội

Ban Quản lý Khu kinh tế

Tháng 3

 

16

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Du lịch Tân Thanh, Bệnh viện Hồng Đức

Ban Quản lý Khu kinh tế

Tháng 3

 

17

Đồ án Quy hoạch xây dựng quỹ đất dọc tuyến đường ven biển Cát Tiến - Đề Gi

Sở Xây dựng

Tháng 4

 

18

Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2035

Sở Xây dựng

Tháng 4

 

19

Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 4

 

20

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch Nhơn Hội (nay là Khu đô thị - thương mại - du lịch - sinh thái Cửa biển)

Ban Quản lý KKT

Tháng 4

 

21

Đề án đổi mới phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên và trường THPT công lập kể từ năm học 2019 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 4

 

22

Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 4

 

23

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23/NQ/TW ngày 23/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển Công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở Công Thương

Tháng 4

 

24

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 5

 

25

Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 5

 

26

Đề án thu hút khách du lịch quốc tế đến Bình Định

Sở Du lịch

Tháng 5

 

27

Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 5

 

28

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Kỳ Co - Nhơn Lý

Ban Quản lý KKT

Tháng 5

 

29

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040

Ban Quản lý KKT

Tháng 5

 

30

Chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định

Ban Quản lý KKT

Tháng 5

 

31

Chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 5

 

32

Ban hành giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tháng 5

 

33

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Long Mỹ 2

Ban Quản lý KKT

Tháng 5

 

34

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước

Sở Tài chính

Tháng 6

 

35

Quy định về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và biệt phái công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 6

 

36

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định

Ban Quản lý KKT

Tháng 6

 

37

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch Hải Giang Merry Land

Ban Quản lý KKT

Tháng 6

 

38

Chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt vùng nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6

 

39

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

 

40

Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối nãm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

 

41

Đề án dạy bơi, dạy võ cổ truyền cho học sinh các Trường TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 7

 

42

Xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2035

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 7

 

43

Đề án “Cơ cấu lại ngành gỗ và lâm sản Bình Định đến 2025 định hướng 2035”

Sở Công Thương

Tháng 7

 

44

Đề án Quản lý và Phát triển nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 7

 

45

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Thành Hoàng Đế

Sở Xây dựng

Tháng 7

 

46

Đồ án Quy hoạch phân khu 1 và 2 Khu vực xung quanh đầm Thị Nại

Sở Xây dựng

Tháng 7

 

47

Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt

Sở Công Thương

Tháng 7

 

48

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Bình Định 2019

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 8

 

49

Đề án Bảo vệ môi trường trong nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 8

 

50

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Đông thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

Sở Xây dựng, UBND huyện Tây Sơn

Tháng 8

 

51

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu 2-1 (28,26ha), Khu 2-2 (40ha) của Điểm số 2, tuyến du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến

Ban Quản lý KKT

Tháng 8

 

52

Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu du lịch tại khu vực Eo vượt trên núi Phương Mai

Ban Quản lý KKT

Tháng 8

 

53

Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực Sông Kôn - Hà Thanh (giai đoạn 1)

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 8

 

54

Quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội theo phân khu chức năng mới của Quy hoạch chung KKT Nhơn Hội điều chỉnh đã được phê duyệt

Ban Quản lý KKT

Tháng 9

 

55

Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Tháng 9

 

56

Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Công Thương

Tháng 9

 

57

Quy hoạch xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại IV

Sở Xây dựng

Tháng 9

 

58

Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 9

 

59

Quy định về kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công địa phương theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 và Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch và quản lý kinh phí Khuyến công quốc gia.

Sở Công Thương

Tháng 10

 

60

Đề án quản lý rừng bền vững và cấp Chứng nhận FSC cho gỗ rừng trồng

Sở NN&PTNT

Tháng 10

 

61

Đề án phát triển cây ăn quả và xây dựng chuỗi sản xuất cây ăn quả

Sở NN&PTNT

Tháng 10

 

62

Đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động bị cấm khai thác

Sở NN&PTNT

Tháng 10

 

63

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực 12 phường nội thành, thành phố Quy Nhơn

Sở Xây dựng

Tháng 10

 

64

Đề án Quản lý Đê nhân dân

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 10

 

65

Kế hoạch Biên chế hành chính sự nghiệp năm 2020.

Sở Nội vụ

Tháng 10

 

66

Danh mục các công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 và Danh mục các công trình dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 10

 

67

Sửa đổi, bổ sung một số loại Phí và Lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Tháng 11

 

68

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2020 áp dụng trong giai đoạn 2020 - 2024

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 11

 

69

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

 

70

Dự toán ngân sách địa phương năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

Sở Tài chính

Tháng 11

 

71

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

 

72

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đất Bệnh viện Quân Y 13, thành phố Quy Nhơn

Sở Xây dựng

Tháng 12

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


437

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124