Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 716/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 21/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 716/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 21 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 186/TTr-SYT ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị trên cơ sở tổ chức lại Khoa Lao thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội.

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế, có chức năng khám và điều trị bệnh nhân lao, bệnh phổi và thực hiện chỉ đạo tuyến.

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và số người làm việc

Bệnh viện có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc giúp việc và một số Khoa, Phòng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện.

Sở Y tế quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi.

S lượng người làm việc của Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi nằm trong tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế, tính chất và đặc điểm, Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi xây dựng Đề án Vị trí việc làm phù hợp với từng giai đoạn, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Trước mắt điều chuyển toàn bộ số người làm việc, trang thiết bị hiện có của Khoa Lao thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội và một số người làm việc phù hợp với danh mục vị trí việc làm của Bệnh viện từ các đơn vị trong ngành để đảm bảo hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi do ngân sách nhà nước đảm bảo và từ các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.037

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169