Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2008 về Giải thể cơ quan chuyên môn huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 715/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 24/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 24 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

GIẢI THỂ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ mười chín về việc phê chuẩn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể cơ quan chuyên môn huyện, thị xã, thành phố như sau:

1. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các huyện, thị xã, thành phố.

2. Phòng Tôn giáo - Dân tộc huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Châu Thành, Tân Hiệp, Hòn Đất, Kiên Lương, Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng, Phú Quốc; thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá.

3. Phòng Công thương - Khoa học công nghệ huyện Phú Quốc, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá.

4. Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện: Kiên Hải, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Châu Thành, Tân Hiệp, Hòn Đất, Kiên Lương, Giồng Riềng, Gò Quao và U Minh Thượng.

Điều 2. Chuyển chức năng và tổ chức cơ quan chuyên môn huyện, thị xã, thành phố như sau:

1. Chuyển chức năng và tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện, thị xã, thành phố: về dân số vào Phòng Y tế; về gia đình vào Phòng Văn hóa và Thông tin; về bảo vệ chăm sóc trẻ em vào Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Riêng huyện Kiên Hải chuyển chức năng và tổ chức về dân số vào Văn phòng HĐND và UBND.

2. Chuyển chức năng và tổ chức của Phòng Tôn giáo - Dân tộc huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Châu Thành, Tân Hiệp, Hòn Đất, Kiên Lương, Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng, Phú Quốc; thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá: về dân tộc vào Văn phòng HĐND và UBND; về tôn giáo vào Phòng Nội vụ.

3. Chuyển chức năng và tổ chức của Phòng Công thương - Khoa học Công nghệ huyện Phú Quốc, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá: về khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại vào Phòng Kinh tế; về du lịch vào Phòng Văn hóa và Thông tin.

4. Chuyển chức năng và tổ chức của Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Châu Thành, Tân Hiệp, Hòn Đất, Kiên Lương, Giồng Riềng, Gò Quao và U Minh Thượng: về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông vào Phòng Công thương; về bưu chính, viễn thông vào Phòng Văn hóa và Thông tin. Riêng huyện Kiên Hải chuyển chức năng và tổ chức về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở, giao thông, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường từ Phòng Hạ tầng Kinh tế vào Phòng Công thương, Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2008 về Giải thể cơ quan chuyên môn huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.694
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.205