Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cát Hải và huyện Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 70-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 23/04/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN CÁT HẢI VÀ HUYỆN ĐỒ SƠN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cát Hải và huyện Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng như sau:

A. Huyện Cát Hải:

1. Giải thể 2 xã Hoà Quang và Gia Lộc để thành lập thị trấn Cát Hải.

Thị trấn Cát Hải có diện tích tự nhiên 294,32 hécta và 7.286 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Cát Hải ở phía đông và phía nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía tây giáp xã Văn Phong; phía bắc giáp xã Đồng Bài.

2. Tách thông Hùng Sơn của xã Trân Châu với 20 hécta diện tích tự nhiên và 307 nhân khẩu để sát nhập vào thị trấn Cát Bà.

Sau khi phân vạch địa giới hành chính:

- Thị trấn Cát Bà có 1.870 hécta diện tích tự nhiên và 7.998 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Cát Bà ở phía đông và phía nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía tây giáp xã Trân Châu; phía bắc giáp vườn quốc gia Cát Bà.

- Xã Trân Châu có 4 xóm Minh Châu, Liên Hà, Liên Minh và Phú Cường với 857 hécta diện tích tự nhiên và 1.153 nhân khẩu.

Địa giới xã Trân Châu ở phía đông giáp thị trấn Cát Bà; phía tây giáp các xã Hiền Hào và Xuân Đám; phía nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía bắc giáp vườn quốc gia Cát Bà.

B. Huyện Đồ Sơn:

Thành lập 2 xã tại vùng kinh tế mới đường 14 lấy tên là xã Tân Thành và xã Hải Thành.

- Xã Tân Thành có 1.124 hécta diện tích tự nhiên và 1.307 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Thành ở phía đông giáp vịnh Bắc Bộ; phía tây giáp các xã Hoà Nghĩa và Hợp Đức; phía nam giáp thị trấn Đồ Sơn; phía bắc giáp xã Hải Thành.

- Xã Hải Thành có 892,65 hécta diện tích tự nhiên và 1.986 nhân khẩu.

Địa giới xã Hải Thành ở phía đông và phía bắc giáp sông Lạch Tray; phía tây giáp các xã Anh Dũng và Hoà Nghĩa; phía nam giáp xã Tân Thành.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cát Hải và huyện Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.132.132