Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/2001/QĐ-UB uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, công, viên chức thuộc thành phố Hà Nội quản lý

Số hiệu: 70/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 11/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 70/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN VIỆC RA THÔNG BÁO NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

- Căn cứ Nghị định số 12/CP, ngày 26/1/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TU ngày 16 tháng 01 năm 1996 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về quản lý tổ chức và cán bộ;

- Căn cứ Công văn số 266-CV/TU, ngày 4 tháng 4 năm 2000 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 16/1998/QĐ-UB, ngày 22 tháng 6 năm 1998 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế quản lý công chức, biên chế, tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp. Quyết định số 236/QĐ-UB, ngày 06 tháng 02 năm 1995 của UBND Thành phố về việc bố trí cán bộ khu đến tuổi nghỉ hưu;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Nay uỷ quyền cho Ban Tổ chức chính quyền Thành phố thực hiện việc Thông báo đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo thuộc diện UBND Thành phố quản lý trước 3 tháng khi cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, bao gồm:

- Giám đốc, Kế toán trưởng các doanh nghiệp Nhà nước.

- Hiệu trưởng, Giám đốc các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề, Trung tâm giáo dục và các Trung tâm bảo trợ xã hội.

- Giám đốc các Bệnh viện thuộc thành phố quản lý, cùng các chức vụ tương đương khác do UBND Thành phố bổ nhiệm.

2. Giao cho Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty và Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện việc ra thông báo đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý theo phân cấp hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 2: Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty và Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố để không xảy ra những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Điều 3:

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty và Chủ tịch UBND các quận, huyện thi hành quyết định này sau 30 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2001/QĐ-UB uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, công, viên chức thuộc thành phố Hà Nội quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.436
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57