Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Điều hành Quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 03/01/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH QUỐC GIA QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU CỦA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của cácBộ trưởng: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban Điều hành quốc gia về Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam (viết tắt là GEF - Việt Nam). Cơquan thường trực GEF - Việt Nam đặt tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 2.- Chủ tịch GEF - Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Các thành viên khác của GEF - Việt Nam là đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam do các cơ quan nói trên cử, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra quyết định công nhận.

Điều 3.- Giao Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của GEF - Việt Nam.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày ký.

Điều 5.- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầutư, Ngoại giao, Tài chính, Chủ tịch và các thành viên GEF - Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Điều hành Quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.067
DMCA.com Protection Status