Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định số 69-CT năm 1989 về việc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm kinh tế do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 69-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/03/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69-CT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH LÀM KINH TẾ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Để tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từng bước tự bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Đoàn, giảm bớt tài trợ của ngân sách Nhà nước và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế;
Theo đề nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp được phép tổ chức làm kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, các dịch vụ sản xuất, đời sống và các dịch vụ đáp ứng kịp thời nguyện vọng của thanh niên về học tập văn hoá, nghề nghiệp, tham quan du lịch, vui chơi giải trí... với các hình thức và quy mô thích hợp để tạo thêm nguồn thu tài chính cho Đoàn.

Điều 2. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được trực tiếp tổ chức hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch, thể thao, văn hoá nghệ thuật với thanh niên nước ngoài để thu hút vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, du lịch, dịch vụ, phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. Các hoạt động kinh tế của Đoàn phải tuân theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm về tài chính, tuân thủ pháp luật và chế độ, chính sách về quản lý kinh tế Nhà nước.

Điều 4. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị kinh tế của Đoàn phát huy tài năng của thanh niên trong hoạt động kinh tế, phát triển các ngành nghề sản xuất giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo ra giá trị mới, có hiệu quả; mở rộng các hoạt động dịch vụ dạy nghề, dạy ngoại ngữ, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, tham quan du lịch để thu hút, tập hợp, giáo dục thanh niên nâng cao uy tín chính trị của Đoàn.

Điều 5. Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi và có sự ưu đãi cần thiết giúp các tổ chức kinh tế của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả.

Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất quy định các chế độ ưu đãi về tài chính và sử dụng nguồn tài chính thu được qua hoạt động kinh tế của Đoàn, đề xuất và bàn bạc với các ngành liên quan ra các quy định cụ thể khác.

Điều 6. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 69-CT năm 1989 về việc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm kinh tế do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.807
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175