Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/2006/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ Thường trực UBND Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 69/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI” 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên UBND các cấp;
Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 28/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê chuẩn Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2004-2009 và Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 28/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn các Phó Chủ tịch và Thành viên UBND thành phố Hà Nội;
Sau khi đã báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông Đỗ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội, kể từ ngày ký.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và ông Đỗ Hoàng Ân thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy Hà Nội;
- TT HĐND Thành phố Hà Nội;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội;
- Văn phòng Thành ủy Hà Nội;
- Như điều 2;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/2006/QĐ-UBND ngày 16/05/2006 về việc phân công nhiệm vụ Thường trực UBND Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.820

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250