Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 686-TTg năm 1995 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 686-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 25/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 686-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 1997 của Chính phủ số 85/CP ngày 11 tháng 7 năm 1997;
Xét nhu cầu cấp bách của công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý gồm các thành viên sau đây:

1. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh, Chủ tịch Uỷ ban.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban,

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch

Uỷ ban,

4. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Uỷ viên,

5. Thứ trưởng Bộ Y tế, Uỷ viên,

6. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên,

7. Thứ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin, Uỷ viên,

8. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên

9. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên,

10. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên,

11. Đại diện Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên,

12. Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ viên,

13. Đại diện Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Uỷ viên.

Cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia đặt tại Bộ Nội vụ.

Uỷ ban Quốc gia này thay thế Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Điều 2. Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý có nhiệm vụ:

- Giúp Chính phủ đề ra và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

- Tổ chức sự phối hợp các Bộ, ngành, các đoàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống ma tuý.

- Chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 686/TTg

Hanoi, August 25, 1997

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL DRUG PREVENTION AND COMBAT COMMITTEE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Resolution No.85-CP of July 11, 1997 of the Government adopted by its June 1997 regular meeting;
Considering the urgent requirements of the work of drug prevention, combat and control in Vietnam,

DECIDES:

Article 1.- To set up the National Drug Prevention and Combat Committee which is composed of the following members:

1. Deputy Prime Minister Nguyen Khanh, Chairman

2. The Minister of the Interior, Standing Vice Chairman

3. The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Vice Chairman
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 686-TTg năm 1995 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684
DMCA.com Protection Status