Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6849/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Ban Xét chọn người bệnh tham gia điều trị Methadone thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6849/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 30/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6849/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN XÉT CHỌN NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ METHADONE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 5706/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện”;
Căn cứ Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 5675/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 về việc Thành lập cơ sở điều trị Methadone;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4013/SYT-PCAID ngày 24/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Xét chọn người bệnh tham gia điều trị Methadone Thành phố Hà Nội gồm:

1. Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Văn Dung – Phó Giám đốc Sở Y tế;

2. Phó Ban Thường trực:

- Ông Lê Nhân Tuấn – Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP;

3. Phó Ban:

- Ông Nguyễn Đình Đức – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH;

4. Các Thành viên:

- Bà Đặng Huyền Thái – Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố;

- Ông Lê Học Thu – Chánh Văn phòng Công an Thành phố;

- Ông Nguyễn Kim Hùng – Chi Cục trưởng Chi cục PCTNXH Thành phố;

- Ông Lê Xuân Chiểu – Phó Trưởng ban phong trào MTTQ Thành phố;

- Ông Nguyễn Ngọc Tụ - Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Anh Quang – Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội;

- Ông Nguyễn Đăng Quyền – Đội phó, Tổ trưởng Tổ thường trực Phòng, chống ma túy Văn phòng Công an Thành phố;

- Ông Nguyễn Đình Sơn – Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH Thành phố;

5. Thư ký:

- Bà Tạ Thị Hồng Hạnh – Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội;

Điều 2. Ban xét chọn có nhiệm vụ:

- Xét duyệt danh sách người bệnh tham gia điều trị từ Ban Xét chọn người bệnh của quận, huyện, thị xã gửi lên và xét chọn những trường hợp đặc biệt.

- Xem xét và quyết định điều chuyển người bệnh từ cơ sở điều trị Methadone này sang cơ sở điều trị Methadone khác khi người bệnh có đơn xin đổi cơ sở điều trị Methadone. Kiểm tra loại bỏ các trường hợp trùng lặp người bệnh tham gia chương trình giữa các cơ sở điều trị Methadone.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý người bệnh tham gia chương trình, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn thuốc Methadone.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- CT UBND Thành phố (để báo cáo);
- Công an Thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- LĐ-CSXH (Dần, Sơn), TH;
- Lưu: VT, Qson (LĐCSXH).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6849/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Ban Xét chọn người bệnh tham gia điều trị Methadone thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.759
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87