Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 684/QĐ-TTg năm 2012 sửa đổi Điều 3 Quyết định 580/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 684/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 684/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 580/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2009 về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận như sau:

“Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

1. Trưởng ban: Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Trưởng ban:

a) Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực;

b) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

đ) Mời Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

3. Các ủy viên gồm một Thứ trưởng thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Văn phòng Chính phủ;

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

- Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Mời một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử lãnh đạo Bộ, cơ quan mình tham gia Ban Chỉ đạo Nhà nước và bảo đảm hiệu quả hoạt động của người được cử tham gia. Văn bản cử người tham gia hoặc khi có thay đổi người tham gia Ban Chỉ đạo Nhà nước của các Bộ, cơ quan gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước để tổng hợp, làm đầu mối phối hợp công việc.

Tùy theo nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước mời đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan dự họp và báo cáo các vấn đề cần thiết.

4. Trường hợp cần thiết, ủy quyền Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước quyết định điều chỉnh thành phần, số lượng thành viên của Ban Chỉ đạo Nhà nước.

5. Ban Chỉ đạo Nhà nước thành lập các Tiểu ban chuyên trách để giúp việc cho Ban Chỉ đạo Nhà nước khi cần.

6. Giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước có Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước đặt tại Bộ Công Thương.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Các thành viên BCĐNN DAĐHN Ninh Thuận;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 684/QĐ-TTg năm 2012 sửa đổi Điều 3 Quyết định 580/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.754

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190