Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/2006/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn thuộc xã Dun, Nhơn Hoà và Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 68/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 07/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 07 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN THUỘC XÃ DUN, NHƠN HOÀ VÀ HBÔNG, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HDND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

- Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UB ngày 20/5/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định tạm thời việc thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê về việc chia tách thôn và thành lập thôn mới;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Chia thôn Chư Ruồi thuộc xã Dun, huyện Chư Sê thành 02 thôn là thôn Chư Ruồi và thôn Plei Sul:

a. Thôn Chư Ruồi (mới): gồm 118 hộ, 560 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Ayun; phía Tây giáp thôn Plei Sul (đường đất và suối nhỏ); phía Nam giáp thôn Plei Sul (suối nhỏ) và xã Ayun; phía Bắc giáp xã Ayun và xã Albá.

b. Thôn Plei Sul: gồm 46 hộ, 256 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Chư Ruồi (đường đất và suối nhỏ); phía Tây giáp thôn Kueng Mép, Kueng O và Kueng Thoa (suối Ia Pét); phía Nam giáp thôn Kueng Thoa (suối Ia Pét); phía Bắc giáp xã Albá.

2. Chia thôn 3 thuộc xã Dun, huyện Chư Sê thành 02 thôn là thôn 3 và thôn 5:

a. Thôn 3 (mới): gồm 121 hộ, 495 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn 2 (nhánh suối Ia Pát và đường vào nông trường Ia Pát); phía Tây giáp xã Ia Bang; phía Nam giáp thôn 5 (đường đất); phía Bắc giáp thôn 2 và thôn 4 (đường đất và nhánh suối Ia Pát).

b. Thôn 5: gồm 113 hộ, 478 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Tâu Kúk và thôn Tâu Roòng (đường đất); phía Tây giáp xã Ia Blang; phía Nam giáp xã Ia Hrú; phía Bắc giáp thôn 3 (đường đất).

3. Thành lập thôn Ia Long thuộc xã Dun, huyện Chư Sê trên cơ sở 31 hộ gia đình với 104 nhân khẩu là bệnh nhân phong từ các xã khác của huyện Chư Sê đến định cư tại xã Dun.

Địa giới: phía Đông giáp xã Bờ Ngoong và xã Albá; phía Tây giáp thôn Plei Pan (đường đất và khu đất sản xuất); phía Nam giáp thôn Plei Pan (đường đất và khu đất sản xuất); phía Bắc giáp xã Ia Tiêm.

4. Thành lập thôn Plei HLốp thuộc xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê trên cơ sở 34 hộ gia đình với 198 nhân khẩu là dân từ các thôn khác của xã đến định cư tại khu vực.

Địa giới: phía Đông giáp cánh đồng Ia Loup; phía Tây giáp xã Ia HLa; phía Nam giáp thôn Plei Ngăng (đường đất); phía Bắc giáp xã Ia Hla.

5. Thành lập thôn Plei Ngăng thuộc xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê trên cơ sở 32 hộ gia đình với 126 nhân khẩu là dân từ các thôn khác của xã đến định cư tại khu vực.

Địa giới: phía Đông giáp cánh đồng Ia Loup; phía Tây giáp xã Ia Hla; phía Nam giáp xã Ia BLứ; phía Bắc giáp thôn Plei HLốp (đường đất).

6. Thành lập thôn Ia Só thuộc xã HBông, huyện Chư Sê trên cơ sở 62 hộ gia đình với 240 nhân khẩu là dân kinh tế mới và dân từ các thôn khác của xã đến định cư tại khu vực từ năm 2000.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Ia Sah (đường đất) và thôn Kte 3 (rừng); phía Tây giáp thôn Tơ Nung và thôn Kueng Đông (rừng và đất sản xuất) ; phía Nam giáp thôn Ia Sah (cánh đồng) và xã Ia Hrú; phía Bắc giáp thôn Kte 3 (rừng) và thôn Tơ Nung (rừng và đất sản xuất).

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê có trách nhiệm hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân xã Dun, Nhơn Hòa và HBông triển khai thực hiện, sớm ổn định tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của khu dân cư.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ Tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dun, Nhơn Hoà và HBông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2006/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn thuộc xã Dun, Nhơn Hoà và Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.583
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33