Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 669-TTg năm 1994 về việc xác định đường ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Kiên Giang và An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 669-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 12/11/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 669-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG RANH GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA HAI TỈNH KIÊN GIANG VÀ AN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đường ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Kiên Giang và An Giang tại khu vực kinh tế mới Vĩnh Gia - Cô Tô có điểm xuất phát được xác định từ cột mốc Giồng Ông Cột có toạ độ 104 độ 46'42'' kinh độ Đông và 10 độ 29'43'' vĩ độ Bắc dựa theo các địa vật cố định phát triển đến điểm giao nhau giữa kênh Ninh Phước 2 với đường Củi Giữa; từ đó dọc theo giữa kênh Ninh Phước 2 tới kênh Tri Tôn có toạ độ 105 độ 01'12'' kinh độ Đông và 10 độ 19'03'' vĩ độ Bắc.

Điều 2. Giao cho Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng cục Địa chính cùng với Uỷ ban nhân dân hai tỉnh An Giang và Kiên Giang tổ chức việc xác định trên thực địa đường ranh giới nói trong Điều 1, cắm mốc giới, mô tả và lập hồ sơ địa giới hành chính giữa hai tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 364-CT ngày 6-11-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện.

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan ở Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hai tỉnh An Giang và Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 669-TTg

Hanoi, November 12, 1994

 

DECISION

ON DELINEATING THE ADMINISTRATIVE BOUNDARY BETWEEN KIEN GIANG AND AN GIANG PROVINCES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Land Law passed by the 9th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on the 14th of July 1993;
Pursuant to the Law Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Considering the reports of the People's Committees of Kien Giang and An Giang provinces;
At the proposals of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel and the General Director of the General Land Administration.

DECIDES:

Article 1.- The administrative boundary between Kien Giang and An Giang provinces at the Vinh Gia Co To new economic zone starts at the Ging Ong Tru marker post at 104o 46' 42" East longitude and 10o 29' 43" North latitude, and stretches along terrain fixtures up to the intersection of the Ninh Phuong II canal and the Cui Giua road on the medial of the Ninh Phuoc II canal and from where to the Tri Ton canal at 105o 01' 12" East longitude and 10o 19' 03" North latitude.

Article 2.- To assign the Government Commission for Organization and Personnel, the general Land Administration and the People's Committees of Kien Giang and An Giang provinces to determine the concrete delineation line stipulated in Article 1, plant the marker posts, make description and compile the dossier on the administrative boundary between the said provinces in line with the spirit of Instruction 364-CT on the 6th of November, 1991, of the Chairman of the Council of Ministers (now the Prime Minister), and report the result of the implementation to the prime Minister.

Article 3.- The Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the General Director of the General Land Administration, the Heads of the concerned agencies at the central level and the Presidents of the People's Committees of An Giang and Kien Giang provinces are responsible for the implementation of this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 669-TTg năm 1994 về việc xác định đường ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Kiên Giang và An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217