Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 666-TTg năm 1997 về Danh sách các thành viên Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 666-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 21/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 666-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Thi hành Pháp lệnh 16/LCT-HĐNN ngày 4 tháng 6 năm 1985 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước về việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại tờ trình số 1859/KH ngày 8 tháng 8 năm 1997, về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách các thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ gồm những thành viên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Tiến sĩ Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Phó Chủ tịch: Giáo sư Vũ Đình Cự, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

3. Phó Chủ tịch: Giáo sư Hà Học Trạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

4. Phó Chủ tịch: Giáo sư Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Trung tân Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Các Uỷ viên:

5. Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia;

6. Giáo sư Hồ Sĩ Thoảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

7. Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

8. Giáo sư Đăng Vũ Minh, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

9. Giáo sư Nguyễn Như Khải, Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

10. Giáo sư Võ Tòng Xuân, Phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ.

11. Giáo sư Vũ Khiêu, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam.

12. Giáo sư Hồ Tôn Trinh, nguyên Viện trưởng Viện Văn học.

13. Giáo sư Đinh Gia Khánh, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá dân gian.

14. Giáo sư Phan Huy Lê, Đại học quốc gia Hà Nội.

15. Giáo sư Tô Huy Rứa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

16. Giáo sư Đỗ Nguyên Phương, Bộ trưởng Bộ Y tế.

17. Giáo sư Hoàng Thuỷ Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Y tế.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 666-TTg năm 1997 về Danh sách các thành viên Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600
DMCA.com Protection Status