Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 663/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt danh sách thành viên của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 663/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 663/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thành viên của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc;

3. Phó Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức;

4. Phó Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh;

5. Phó Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn;

6. Phó Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển;

Các Ủy viên Hội đồng:

7. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt, Ủy viên kiêm Tổng thư ký Hội đồng;

8. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ;

9. Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh;

10. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến;

11. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học;

12. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào;

13. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai;

14. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng;

15. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến;

16. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú;

17. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng;

18. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính;

19. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đoàn Duy Khương;

20. Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phạm Văn Tân;

21. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hiệp;

22. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên;

23. Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Trần Xuân Hòa;

24. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Ngọc Cảnh;

25. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Văn Hiền;

26. Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Quang Hưng;

27. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông quân đội Hoàng Anh Xuân;

28. Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam Trịnh Duy Luân;

29. Phó Chủ tịch Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Phạm Ngọc Đăng;

30. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam Nguyễn Quang Thái;

Điều 2. Khi một Ủy viên đại diện một cơ quan thôi công tác tại cơ quan đó, trong vòng 15 ngày sau thì lãnh đạo cơ quan cử một đại diện khác thay thế làm Ủy viên Hội đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Hội đồng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, KTN, TCCV, TKBT;
- Lưu Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 663/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt danh sách thành viên của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.887
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127