Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 65/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 15/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC TRỰC THUỘC CỤC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU, TRÊN CƠ SỞ TÁCH PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC VÀ TÀI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Phòng chống lụt bãovà Quản lý đê điều trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 178/ NN-TCCB/QĐ ngày 28/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập các phòng và Thanh tra chuyên ngành thuộc cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều tại Tờ trình số 232/PCLB ngày 24/5/2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Hành chính - Tổ chức trực thuộc Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều trên cơ sở tách Phòng Hành chính, Tổ chức và tài vụ.

Điều 2. Giao cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều quy định cụ thể chức năng nhiệm, vụ, quyền hạn và biên chế của hai phòng: Tài chính - Kế toán và Hành chính - Tổ chức (trong biên chế của Cục đã được Bộ giao).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 178 NN-TCCB/QĐ ngày 28/01/1997.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Lê Huy Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2002/QĐ-BNN ngày 15/07/2002 thành lập Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Hành Chính - Tổ chức trực thuộc Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, trên cơ sở tách Phòng Hành chính, Tổ chức và Tài vụ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.292

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!