Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/QĐ-TTg thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long 2017

Số hiệu: 64/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm điều phối liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đồng Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó.

3. Ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên.

4. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên.

5. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên.

6. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên.

7. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên.

8. Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên.

9. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên.

10. Ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, thành viên.

11. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, thành viên.

12. Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre, thành viên.

13. Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, thành viên.

14. Ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thành viên.

15. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, thành viên.

16. Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Vĩnh Long, thành viên.

17. Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thành viên.

18. Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thành viên.

19. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thành viên.

20. Bà Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, thành viên.

21. Ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, thành viên.

22. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ chỉ đạo

- Triển khai các nhiệm vụ đã được quy định tại Quyết định số 2220/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020.

- Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 và các nhiệm vụ khác có liên quan.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mc trong quá trình tổ chức triển khai Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Thành viên Tổ Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Tổ Chỉ đạo, chủ động thành lập bộ phận giúp việc nếu cần thiết. Tổ Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Kinh phí hoạt động của các thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành và được cấp bổ sung vào dự toán của các bộ, ngành, địa phương theo quy định.

- Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; được thành lập bộ phận giúp việc cho Tổ công tác và chủ động mời các chuyên gia tham vn trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Th
tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo T
ây Nam Bộ;
- UBND các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, B
ến Tre, Tiền Giang, Long An, thành phố Cần Thơ;
- Các ông (bà) có tên tại Điều 1;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 về thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.422

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!