Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 637/2003/QĐ-BCA(A11) Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 12/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 637/2003/QĐ-BCA(A11)

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN SỐ 637/2003/QĐ-BCA(A11) NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000
Căn cứ Nghị định số 37/1998/NĐ-CP ngày 9/6/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Công an;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Sau khi thống nhất với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh gồm những tin trong phạm vi sau:

1. Tin, tài liệu, số liệu điều tra về thực trạng tình hình tư tưởng, đời sống và những phức tạp trong thanh niên có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, xã hội chưa công bố.

2. Tài liệu, số liệu điều tra có liên quan đến tình hình nội bộ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chưa công bố.

3. Tài liệu, hồ sơ cán bộ chủ chốt của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Trung ương.

4. Tài liệu có liên quan đến các vụ việc đang thanh tra, kiểm tra; đơn thư tố cáo và kết quả giải quyết chưa công bố.

5. Tin, tài liệu, số liệu về các hoạt động của các tổ chức quốc tế liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chưa công bố.

6. Những chủ trương đối sách, giải pháp hoạt động đối ngoại của Trung ương Đoàn chưa công bố.

7. Các tài liệu có sử dụng tư liệu, số liệu, tin từ tài liệu mật trong danh mục bí mật nhà nước của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương.

8. Nội dung làm việc của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ban Bí thư Trung ương Đoàn về các vấn đề chính trị, nội bộ của Đoàn thanh niên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Cơ quan chức năng của Trung ương Đoàn và Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan trực thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Hồng Anh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 637/2003/QĐ-BCA(A11) ngày 12/09/2003 về việc Danh mục bí mật nhà nước độ mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.739

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!