Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 63/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 26/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2001 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ TRỰC THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 3995/QĐ-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thành lập Viện Nghiên cứu Cơ khí;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí (tại Tờ trình số 459/NCCK ngày 26 tháng 11 năm 2001);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí trên cơ sở Văn phòng Đại diện Viện Nghiên cứu Cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh;

Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí là đơn vị nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí, có tài khoản tại Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và Kho bạc Nhà nước, có có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Phân Viện.

Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR MECHANICAL ENGINEERING-BRANCH viết tắt: NARIME-B

Trụ sở chính đặt tại: Số 24, Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Nghiên cứu triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng các tiến bộ công nghệ tiên tiến, hiện đại thuộc ngành cơ khí vào sản xuất nhằm góp phần tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

2. Tư vấn đầu tư, lập và thực hiện các dự án, luận chứng kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, chế tạo, lắp đặt các loại máy móc, phụ tùng, thiết bị điều khiển điện, thuỷ khí, thiết bị đồng bộ; sửa chữa, vận hành duy tu, bảo dưỡng, cung cấp máy móc thiết bị cơ - điện, đánh giá và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải thuộc các công trình, các dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ lợi, giao thông và xây dựng;

3. Sản xuất các loại phụ tùng, máy móc thiết bị và thiết bị đồng bộ, tiếp thị thông qua xuất nhập khẩu, tiêu thụ các sản phẩm thuộc đề tài, công trình nghiên cứu; triển khai khoa học, công nghệ, các dịch vụ công nghiệp để thực hiện mục tiêu nội địa hoá và thay thế hàng nhập khẩu;

4. Phát triển các quan hệ hợp tác nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ và môi trường thuộc ngành cơ khí với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và ngoài nước;

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, bồi dưỡng các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của Phân Viện và các cơ quan đơn vị có nhu cầu;

6. Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học - kỹ thuật - kinh tế bao gồm:

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức mạng lưới thông tin và làm đầu mối hợp tác thông tin chuyên ngành cơ khí với nước ngoài;

b) Phục vụ thông tin dưới các hình thức: Xuất bản ấn phẩm, báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm;

7. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn và các định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, giám định các công trình khoa học - công nghệ thuộc chuyên ngành cơ khí;

8. Làm cơ quan đại diện của Viện Nghiên cứu Cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Phân Viện:

1. Lãnh đạo:

a) Phân Viện trưởng;

b) Các Phó Phân Viện trưởng.

2. Các bộ môn giúp việc (gồm có một số phòng chuyên môn - nghiệp vụ).

3. Các đơn vị sản xuất thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, sản xuất và dịch vụ công nghiệp (gồm các trung tâm, xưởng sản xuất thực nghiệm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm ...).

Uỷ quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí, ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động, bổ nhiệm các chức danh quản lý và bố trí cán bộ, công chức của Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí, bảo đảm bộ máy gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí và Phân Viện trưởng Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Bộ KHCN&MT,
- Bộ Công an,
- Bộ Tài chính,
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND-TP.HCM
- Lưu VP,TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Thuý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2001/QĐ-BCN ngày 26/12/2001 về việc thành lập Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.002

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!