Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 61/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 61/2000/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 05/CP ngày 29 tháng 01 năm 1993 của Chính phủ về ngăn chặn và phòng, chống tệ nạn mại dâm, Nghị quyết số 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1993 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Nghị quyết số 20/CP ngày 05 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng;
Để kiện toàn và tăng cường các cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Sau khi thoả thuận với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống các tệ nạn xã hội, ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy và ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS.

Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Điều 2. Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm có các nhiệm vụ:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức sự phối hợp các Bộ, ngành, các đoàn thể và hướng dẫn chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo những yêu cầu, mục tiêu chung.

4. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

5. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Điều 3. Thành viên của ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm gồm có:

1. Chủ tịch: Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Chủ tịch:

- Bộ trưởng Bộ Công an,

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

- Bộ trưởng Bộ Y tế,

- 01 Đại diện Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Các ủy viên:

- 01 Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

- 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính,

- 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp,

- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

- 01 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi,

- 01 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

- 01 Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,

- 01 Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

- 01 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

- 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 4. Giúp việc Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm gồm có:

1. Một bộ phận thuộc Văn phòng Chính phủ giúp Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tổng hợp các hoạt động chung của Uỷ ban Quốc gia.

2. Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy đặt tại Bộ Công an, trên cơ sở Văn phòng Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma túy trước đây.

Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy có con dấu và tài khoản riêng.

3. Văn phòng thường trực phòng, chống AIDS đặt tại Bộ Y tế, trên cơ sở Văn phòng Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS trước đây. Chuyển giao để Bộ Y tế quản lý toàn bộ cán bộ và cơ sở vật chất của Văn phòng ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS.

Văn phòng thường trực phòng, chống AIDS có con dấu và tài khoản riêng.

4. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Điều 5. Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm:

1. Bộ Công an: là cơ quan thường trực về phòng, chống tệ nạn ma túy; chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình và kế hoạch liên ngành phòng, chống và kiểm soát ma túy trên phạm vi toàn quốc; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan, các cơ quan liên quan đấu tranh phát hiện, điều tra, xử lý, truy tố các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý, mại dâm và phòng, chống AIDS; tập trung phân loại đối tượng nghiện ma tuý, đối tượng mại dâm để đưa vào cơ sở chữa bệnh theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: là cơ quan thường trực về phòng, chống tệ nạn mại dâm; chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên phạm vi toàn quốc; tổ chức và quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho những người nghiện ma túy, mại dâm tại cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng.

3. Bộ Y tế: là cơ quan thường trực về phòng, chống AIDS; chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi toàn quốc; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh xã hội tại các cơ sở y tế, các cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng cho những người nghiện ma tuý, mại dâm và bị nhiễm HIV/AIDS; xác định các loại thuốc và phác đồ điều trị cai nghiện ma túy; quản lý việc sản xuất, mua bán và sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần cho mục đích chữa bệnh và thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: chủ trì việc vận động các tầng lớp nhân dân trong cả nước triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

5. Bộ Văn hoá - Thông tin: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin tuyên truyền về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo, tổ chức công tác giáo dục về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong các trường học.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với ủy ban Dân tộc và Miền núi và các địa phương chỉ đạo việc chuyển đổi sản xuất thay thế cây thuốc phiện.

8. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi: phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc chuyển đổi sản xuất thay thế cây thuốc phiện; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn ma túy ở miền núi và vùng dân tộc ít người.

9. Tổng cục Hải quan: phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an kiểm soát và ngăn chặn việc vận chuyển ma túy trái phép vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.

10. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: phối hợp với Bộ Công an, Tổng cục Hải quan và các ngành liên quan trong việc kiểm soát và ngăn chặn việc vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới, kiểm soát và ngăn chặn việc buôn bán phụ nữ, trẻ em gái qua biên giới để hành nghề mại dâm.

11. Bộ Tài chính: bảo đảm đủ và kịp thời kinh phí chi từ ngân sách nhà nước theo dự toán hàng năm cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự toán ngân sách hàng năm cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng thời huy động các nguồn lực khác phục vụ cho công tác này.

13. Bộ Tư pháp: chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

14. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban Quốc gia phối hợp các hoạt động chung của các lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tổng hợp tình hình chung để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

15. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương và các đoàn thể khác huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Điều 6. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các ngành, các cấp như sau:

1. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS do một Thứ trưởng (hoặc tương đương) làm Trưởng Ban, có cán bộ làm việc kiêm nhiệm thuộc biên chế của Bộ, ngành.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, Ban Chỉ đạo 87 do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng Ban; các Phó Trưởng ban và các thành viên khác có cơ cấu tương tự như ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh có nhiệm vụ giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, triển khai và phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở địa phương; chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và của các cơ quan thành viên tương tự chức năng nhiệm vụ của ủy ban Quốc gia và các cơ quan thành viên của ủy ban Quốc gia.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS, tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn.

3. Tùy theo tình hình của từng địa phương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cùng cấp để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn.

Điều 7. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành Quy chế làm việc, cơ chế điều hành và mối quan hệ giữa các thành viên ủy ban Quốc gia, giữa ủy ban Quốc gia với các Ban Chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các Quyết định: Quyết định số 08/TTg ngày 05 tháng 01 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội, Quyết định số 686/TTg ngày 25 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy, Quyết định số 1122/1997/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1997 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và của tổ chức làm công tác phòng, chống AIDS ở các ngành, các cấp và các Quyết định liên quan khác của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 61/2000/QD-TTg

Hanoi, June 05, 2000

 

DECISION

ON SETTING UP THE NATIONAL COMMITTEE FOR AIDS, DRUG AND PROSTITUTION PREVENTION AND FIGHT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government
s Resolution No. 05/CP of January 29, 1993 on curbing, preventing and fighting prostitution, Resolution No. 06/CP of January 29, 1993 on enhancing the direction of the drug prevention, fight and control, Resolution No. 20/CP of March 5, 1993 on stepping up the HIV/AIDS prevention and fight and Decree No. 87/CP of December 12, 1995 on enhancing the management of cultural activities and services, and stepping up the elimination of grave social vices;
In order to perfect and strengthen various agencies that assist the Prime Minister in directing and coordinating various branches in the AIDS, drug and prostitution prevention and fight;
After reaching agreement with the chairman of the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee; the president of Vietnam Labor Confederation, the president of Vietnam Women
s Union and the first secretary of the Ho Chi Minh Communist Youth Union Central Committee;
At the proposal of the minister-chairman of the Government Commission for Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To set up the National Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight on the basis of merging the Governments Steering Committee for Social Vices Prevention and Fight, the National Committee for Drug and Prostitution Prevention and Fight and the National Committee for AIDS Prevention and Fight.

The National Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight is a joint organization with the function of assisting the Prime Minister in directing and coordinating the AIDS, drug and prostitution prevention and fight.

Article 2.- The National Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight has the following tasks:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Assisting the Prime Minister in directing, guiding, urging, supervising and evaluating activities of the ministries, branches and localities in the performance of the AIDS, drug and prostitution prevention and fighting tasks.

3. Assisting the Prime Minister in organizing the coordination among the ministries, branches and mass organizations and guiding the direction of the integration and coordination of programs, plans and resources for the AIDS, drug and prostitution prevention and fight.

4. Summing up and periodically reporting to the Prime Minister on the implementation of the AIDS, drug and prostitution prevention and fight work.

5. Assisting the Prime Minister in directing international cooperation activities in the field of AIDS, drug and prostitution prevention and fight.

Article 3.- The National Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight is composed of:

1. Chairman: A Deputy Prime Minister.

2. Vice-chairmen:

- The Minister of Public Security,

- The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- 01 representative of the Standing Board of the Presidium of the Vietnam Fatherland front Central Committee.

3. Members:

- 01 Vice Minister of Culture and Information,

- 01 Vice Minister of Education and Training,

- 01 Vice Minister of Finance,

- 01 Vice Minister of Planning and Investment,

- 01 Vice Minister of Justice,

- 01 Vice Minister of Agriculture and Rural Development,

- 01 Deputy-Director of the Governments Office,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- 01 Deputy General Director of Customs,

- 01 Deputy-Commander of the Border Guard,

- 01 representative of the Secretariat of the Ho Chi Minh Communist Youth Union Central Committee,

- 01 Vice President of Vietnam Womens Union,

- 01 Vice-President of Vietnam Labor Confederation.

Article 4.- The National Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight is assisted by:

1. A section of the Government Office, which assists the National Committee Chairman in summing up the National Committees general activities.

2. The standing office for drug prevention and fight, based at the Ministry of Public Security, on the basis of the office of the former National Committee for Drug Prevention and Fight.

The standing office for drug prevention and fight has its own stamp and account.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The standing office for AIDS prevention and fight has its own stamp and account.

4. The Department for Social Vices Prevention and Fight under the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall also work as the standing office for prostitution prevention and fight.

Article 5.- Specific responsibilities of the member agencies of the National Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight:

1. The Ministry of Public Security: shall act as the standing body for drug prevention and fight; assume the prime responsibility for and direct the implementation of inter-branch programs and plans on drug prevention, fight and control on the national scale; coordinate with the Ministry of Defense, the General Department of Customs and relevant agencies in detecting, investigating, handling, prosecuting individuals who commit acts of violating the legislation on drug, prostitution and AIDS prevention and fight; concentrate on categorizing drug addicts and prostitutes so as to send them into medical establishments for treatment according to the provisions of the Ordinance on the Handling of Administrative Violations.

2. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs: shall act as the standing body for prostitution prevention and fight; assume the prime responsibility for and direct the implementation of inter-branch programs and plans on prostitution prevention and fight on the national scale; organize and manage the medical treatment, detoxification, education, vocational training, job creation and integration into community for drug addicts, prostitutes at medical treatment establishments and in communities.

3. The Ministry of Health: shall act as the standing body for AIDS prevention and fight; assume the prime responsibility for and direct the implementation of inter-branch programs and plans on HIV/AIDS prevention and fight on the national scale; organize medical examination and treatment of social diseases at health establishments, medical treatment establishments and in communities for drug addicts, prostitutes and HIV/AIDS patients; determine detoxification medicines and plans for drug addicts; manage the production, trading and use of addictive medicines and psychotropics for the medical treatment purpose and medicines in support of drug detoxification.

4. Vietnam Fatherland Front: shall assume the prime responsibility for mobilizing people of various strata throughout the country to carry out the work of AIDS, drug and prostitution prevention and fight in close combination with the campaign "The entire population unite to build a cultural life".

5. The Ministry of Culture and Information: shall assume the prime responsibility and coordinate with the relevant agencies in disseminating information and propagate about AIDS, drug and prostitution prevention and fight.

6. The Ministry of Education and Training: shall direct and organize the education on AIDS, drug and prostitution prevention and control in all schools, colleges and universities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. The Committee for Ethnic Minorities and Mountainous Areas: shall coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in directing the production restructuring in order to replace opium poppy with other plants; coordinate with the Ministry of Public Security, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Border Guard Command in directing the drug prevention and fight in mountainous areas and areas inhabited by ethnic minorities.

9. The General Department of Customs: shall coordinate with the Border Guard Command and the Ministry of Public Security in controlling and preventing the illegal transportation of narcotics into and out of Vietnam.

10. The Border Guard Command: shall coordinate with the Ministry of Public Security, the General Department of Customs and relevant branches in controlling and preventing the illegal cross-border transportation of drugs, controlling and preventing the cross-border trafficking of women and girls for prostitution.

11. The Ministry of Finance: shall ensure sufficient and timely State budget allocation according to annual plans for the AIDS, drug and prostitution prevention and fight; join in checking and supervising the use and settlement of such funding according to current regulations of the State.

12. The Ministry of Planning and Investment: shall coordinate with the Ministry of Finance and the relevant ministries and branches in elaborating annual budget estimates for the AIDS, drug and prostitution prevention and fight; and at the same time mobilize other resources in service of this work.

13. The Ministry of Justice: shall assume the prime responsibility and coordinate with the ministries, branches and localities in conducting research to perfect the system of legal documents on AIDS, drug and prostitution prevention and fight; organize propagation, dissemination and education on the legislation on AIDS, drug and prostitution prevention and fight.

14. The Government Office: shall have to assist the Chairman of the National Committee in coordinating general activities in various fields of AIDS, drug and prostitution prevention and fight; sum up the general situation and report it to the Prime Minister.

15. Vietnam Labor Confederation, Vietnam Womens Union, Ho Chi Minh Communist Youth Union: shall coordinate with the ministries, branches, localities and other mass organizations in mobilizing the strength of the entire population for AIDS, drug and prostitution prevention and fight.

Article 6.- To set up the Steering Committees for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight in various branches and at different levels as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities (collectively called the provincial level) shall set up the Steering Committees for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight by merging the Steering Committee for Social Vices Prevention and Fight, the Steering Committee for Drug Prevention and Fight, the Steering Committee for AIDS Prevention and Fight and the 87 Steering Committee, each of which shall be headed by a president or a vice-president of the provincial-level Peoples Committee and composed of deputy-heads and other members like the National Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight.

The provincial-level Steering Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight shall have to assist the provincial-level Peoples Committee presidents in directing, deploying and coordinating the AIDS, drug and prostitution prevention and fight in their respective localities; the functions and tasks of these Steering Committees and their member agencies are similar to those of the National Committee and its member agencies.

The provincial-level Peoples Committee presidents shall be responsible to the Prime Minister for the situation of AIDS infection and spread and the situation of drug addition and prostitution in their respective localities.

3. Depending on the situation of their respective localities, the presidents of the Peoples Committees of the district and commune levels may set up the Steering Committees for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and fight of the same levels to carry out the AIDS, drug and prostitution prevention and fight in their respective localities.

Article 7.- The chairman of the National Committee for AIDS, Drug and Prostitution Prevention and Fight shall issue a Regulation on the work, executive mechanism and relationships between the members of the National Committee, between the National Committee and the Steering Committees of the ministries, branches and localities in order to ensure close coordination and unified direction from the central to local level.

Article 8.- This Decision takes implementation effect 15 days after its signing.

This Decision replaces the Prime Ministers Decisions No. 08/TTg of January 5, 1994 on setting up the Steering Committee for Social Vices Prevention and Fight, Decision No. 686/TTg of August 25, 1997 on setting up the National Committee for Drug Prevention and Fight, Decision No. 1122/1997/QD-TTg of December 24, 1997 on the tasks, powers and organizational structure of the National Committee for AIDS Prevention and Fight and of the organizations in charge of the AIDS prevention and fight in various branches and at various levels and other relevant decisions of the Prime Minister.

Article 9.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/06/2000 thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249