Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 590/2000/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 07/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THỦY SẢN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 590/2000/QÐ-BTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

- Căn cứ Nghị định số 15-CP, ngày 02/3/1993, của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 50-CP, ngày 21/6/1994, của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản;
- Căn cứ Nghị định số 13-CP, ngày 02/3/1993, của Chính phủ ban hành Bản quy định về công tác khuyến nông;
- Căn cứ Thông tư số 02 TT/LB, ngày 02/8/1993, của liên Bộ : Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm - Lâm nghiệp - Thủy sản - Tài chính - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định 13-CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về công tác khuyến nông;
- Căn cứ Công văn số 154/BTCCBCP - TCBC, ngày 29/6/2000, của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ v/v thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương;
- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Lao động và ông Vụ trưởng Vụ Nghề cá;

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1 :- Nay thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương trực thuộc Bộ Thủy sản, trên cơ sở bộ phận Khuyến ngư hiện có thuộc Vụ Nghề cá.

Trung tâm Khuyến ngư Trung ương là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản mở tại kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại Hà Nội.

Ðiều 2 :- Trung tâm Khuyến ngư Trung ương có các nhiệm vụ chính như sau :

1- Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư Quốc gia, kế hoạch hoạt động khuyến ngư hằng năm trên các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thủy sản. Hướng dẫn các địa phưong, các tổ chức khuyến ngư tự nguyện xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư; tham gia thẩm định để Bộ phê duyệt các chương trình, dự án khuyến ngư theo quy định của Bộ.

2. Tổ chức phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm điển hình sản xuất giỏi về ngư nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, kỹ thuật và quản lý kinh tế. Phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin thị trường, giá cả, phòng trị bệnh, môi trường, sinh thái... cho ngư dân.

3. Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn, công nghệ, nhân lực hoặc tham gia trực tiếp các hoạt động khuyến ngư.

4. Theo dõi, chỉ đạo, tổng kết, đánh giá hoạt động khuyến ngư trong toàn ngành, đảm bảo thi hành đúng chủ trương, chính sách khuyến ngư của Nhà nước.

5. Sử dụng kinh phí khuyến ngư đúng mục đích và hiệu quả.

6. Báo cáo định kỳ, hằng năm cho Bộ và Chính phủ theo quy định.

Ðiều 3.- Tổ chức của Trung tâm Khuyến ngư Trung ương gồm :

- Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm và miễn nhiệm.

- Giúp việc giám đốc có :

Một phó Giám đốc và một Kế toán trưởng do Giám đốc đề nghị, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm.

Một số cán bộ, công chức thuộc các chuyên ngành nuôi trồng, khai thác, chế biến thuỷ sản và nhân viên kế toán, thủ quỹ, hành chính ...

- Trung tâm khuyến ngư Trung ương có thể sử dụng một số cán bộ, nhân viên hợp đồng. Lương và phụ cấp của lao động hợp đồng được trả bằng nguồn kinh phí khuyến ngư.

- Biên chế và quỹ lương của Trung tâm Khuyến ngư Trung ương được Bộ Thuỷ sản phân bổ hằng năm theo kế hoạch.

Ðiều 4.- Ông Vụ trưởng Vụ Nghề cá có trách nhiệm kiểm kê, bàn giao cho Ông Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư Trung ương : nhiệm vụ, tài sản, hồ sơ, tài liệu, kinh phí và công nợ có liên quan đến hoạt động khuyến ngư. Trong quá trình bàn giao mọi hoạt động khuyến ngư phải được đảm bảo diễn ra bình thường.

Ðiều 5.- Thủ trưởng các Vụ : Tài chính - Kế toán, Tổ chức Cán bộ Lao động và Văn phòng bộ có trách nhiệm hướng dẫn Vụ Nghề cá và Trung tâm Khuyến ngư Trung ương trong công tác chuẩn bị và tổ chức bàn giao những nội dung có liên quan đến chức năng của các Vụ và Văn phòng.

Ðiều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Ðiều 7. Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục và Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 590/2000/QĐ-BTS ngày 07/07/2000 thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.475

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!