Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5760/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 29/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5760/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ IX THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM HỌC 2015-2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc ln thứ IX -2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số: 9821/SGD&ĐT-HSSV ngày 15/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Thành phố Hà Nội năm học 2015-2016, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Trưởng Ban:

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

2. Phó Trưởng Ban Thường trực:

Đồng chí Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Các Phó Trưởng ban:

- Đồng chí Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Đồng chí Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Phạm Quý Tiên - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Đồng chí Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc Công an Thành phố;

- Đồng chí Lưu Thị Liên - Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Đồng chí Phạm Văn Chiến - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

4. Ủy viên:

- Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Công tác HSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Ủy viên Thường trực;

- Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Văn hóa Xã hội, Văn phòng UBND Thành phố;

- Đồng chí Hoàng Hữu Trung - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Hoàng Cơ Chính - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Phạm Hữu Hoan - Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Kiều Văn Minh - Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Đinh Văn Luyến - Trưởng phòng Thể thao quần chúng, Sở Văn hóa và Thể thao;

- Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng Công an Thành phố;

- Đồng chí Thẩm Ngọc Trung - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế.

5. Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm:

- Đồng chí Kiều Cao Trinh - Phó trưởng phòng Công tác HSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tổ trưởng;

- Đồng chí Nguyễn Tiến Chiến - Phó Trường phòng Văn hóa Xã hội, Văn phòng UBND Thành phố;

- Đồng chí Lê Hồng Chung - Phó Chánh Văn Phòng Sở GD&ĐT;

- Đồng chí Nguyễn Thượng Lâm - Chuyên viên phòng Công tác HSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Chuyên viên phòng Công tác HSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Nguyễn Hữu Bính - Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX thành phố Hà Nội năm học 2015-2016:

- Xây dựng Điều lệ, kế hoạch, dự toán kinh phí chi tiết và chỉ đạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Thành phố năm học 2015-2016; chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực II năm 2016 tại tỉnh Nam Định và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016 tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

- Ủy nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng Thành phố quyết định cử các thành viên (sau khi thống nhất với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan) tham gia Ban tổ chức giúp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Thành phố năm học 2015 - 2016, tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực II và toàn quốc lần thứ IX năm 2016.

Điều 3. Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Thành phố năm học 2015 - 2016 và Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ GĐ&ĐT; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo HKPĐ toàn quốc;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- VPUB: Đ/c PCVP Ph.
V. Chiến;
Ph: VX, TH;
- Lưu VT, VXchien
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5760/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX thành phố Hà Nội, năm học 2015-2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128