Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5713/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5713/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;
Căn cứ Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện;
Xét đề nghị của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 134/TTr-CTĐ ngày 03/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội gồm các thành viên sau:

* Trưởng ban:

1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

* Phó Trưởng Ban thường trực:

2. Ông Ngô Tiến Dụng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội;

* Phó Trưởng ban:

3. Ông Nguyễn Khắc Hiền – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội

4. Ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội;

* Ủy viên Thường trực:

5. Ông Trương Hán Phu – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố;

* Các Ủy viên:

6. Bà Đặng Huyền Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành Phố;

7. Bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố;

8. Ông Nguyễn Hữu Hiếu – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

9. Ông Bạch Quốc Ninh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội;

10. Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô;

11. Ông Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Thanh niên Thành phố;

12. Ông Vũ Tuấn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học – Cao đẳng thành phố Hà Nội;

13. Ông Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng viện Huyết học Truyền máu Trung ương;

14. Ông Kiều Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố;

15. Ông Đỗ Đình Hồng - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội;

16. Bà Nguyễn Thị Hương – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy;

17. Bà Trần Mai Hồng – Phó phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài Chính Hà Nội;

18. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban Văn hoá xã hội Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội;

19. Ông Nguyễn Xuân Quý – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố.

Điều 2. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành tại Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quyết định 3462/QĐ-UBND ngày 13/07/2009 của UBND thành phố Hà Nội;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia VĐHMTN;
- TT thành ủy, TT HDND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Như điều 3;
- VP UBND TP; PVP Đỗ Đình Hồng, LĐCSXHth, VH-KG, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5713/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 về kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.690

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!