Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 55-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 27/02/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55-HĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 55- HĐBT NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1985 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN ĐÀ BẮC THUỘC TỈNH HÀ SƠN BÌNH.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay phân vạch, điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Đà Bắc thuộc tỉnh Hà Sơn Bình như sau:

1. Sáp nhập hai xã Tân Lập và Dân Lập làm một xã lấy tên là xã Tân Dân.

Xã Tân Dân gồm 6 xóm là xóm Tôm, Cải, Bạn, Bãi cá, Lũng Chiêng và Diềm Trong.

Địa giới xá Tân Dân ở phía đông giáp với các xã Yên Hoà, Tiền Phong; phía tây giáp huyện Mai Châu; phái nam giáp xã Suối Rút; phía bắc giáp huyện Mai Châu.

2. Giải thể xã Hào Tráng.

3. Tách 2100 hécta đất tự nhiên thuộc xã Tu Lý để thành lập xã Hào Lý.

Xã Hào Lý có 1 xóm Tân Lý.

Địa giới xã Hào Lý ở phía đông giáp tỉnh Vĩnh Phú; phía tây giáp xã Tu Lý; phía nam giáp huyện Kỳ Sơn; phía bắc giáp tỉnh Vĩnh Phú.

4. Tách 1143 hecta đất tự nhiên (xóm Rằng) thuộc xã Tu Lý để sáp nhập vào xã Cao Sơn cùng huyện.

- Xã Cao Sơn có 7 xóm là xóm Sưng, Bai, Lạnh, Tằm, Rằng, Sơn Phú và Sơn Lập.

Địa giới xã Cao Sơn ở phía đông giáp xã Hiền Lương; phía tây giáp các xã Tiền Phong, Trung Thành; phía nam giáp xã Vầy Nưa; phía bắc giáp xã Tân Minh, Trung Thành .

- Xã Tu Lý sau khi điều chỉnh địa giới có 12 xóm là xóm Mía, Mạ, Riêng, Sèo, Bình Lý, Yên Lý, Kim Lý, Thạch Lý, Tình Tràng, Mu Công, Mó La và Cháu Mè.

Địa giới xã Tu Lý ở phía đông giáp các xã Hào Lý, Toàn Sơn; phía tây giáp các xã Tân Minh, Cao Sơn; phía nam giáp các xã Toàn Sơn, Hiền Lương; phía bắc giáp tỉnh Vĩnh Phú.

Điều 2.- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55-HĐBT ngày 27/02/1985 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Đà Bắc thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.858

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198