Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5354/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 5354/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen Thưởng;
Xét đề nghị của Cục Công nghiệp địa phương tại Tờ trình số 16/TTr-CNĐP ngày 30 tháng 9 năm 2008 về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ thi đua – Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho các Sở Công thương của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ II, góp phần vào sự phát triển ngành Công thương Việt Nam (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TĐKT.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

DANH SÁCH

TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 5354/QĐ-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

1. Sở Công thương thành phố Hải Phòng,

2. Sở Công thương tỉnh Nam Định,

3. Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh,

4. Sở Công thương tỉnh Lào Cai,

5. Sở Công thương tỉnh Thái Bình,

6. Sở Công thương tỉnh Hưng Yên,

7. Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc,

8. Sở Công thương tỉnh Ninh Bình,

9. Sở Công thương tỉnh Bắc Giang,

10. Trung tâm khuyến công tỉnh Lâm Đồng thuộc Sở Công thương Lâm Đồng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5354/QĐ-BCT ngày 03/10/2008 về việc tặng thưởng bằng khen do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.382

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!