Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2010 về thay đổi và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 535/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 26/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp;

Căn cứ Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái phép;

Căn cứ Công văn số 3233/BNN-KL ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 1282/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 136/SNN-LN ngày 28 tháng 01 năm 2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thay đổi và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Trần Ngọc Thới: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban.

2. Ông Hà Văn Nghĩa: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó ban Thường trực.

3. Ông Ngô Thanh Quang: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Phó ban.

4. Ông Lê Văn Hiên: Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Thanh Hùng: Phó Giám đốc Công an tỉnh  - Ủy viên.

6. Ông Lê Công Hiểu: Phó chỉ huy trưởng Tham mưu - Tác chiến, Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên.

7. Bà Bùi Thị Dung: Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên.

8. Ông Phạm Văn Nghiệp: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư - Ủy viên.

10. Ông Vương Quang Cần: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu - Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Văn Hoàng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa - Ủy viên.

12. Ông Dương Văn Lộc: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành - Ủy viên.

13. Ông Lê Công Vinh: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức - Ủy viên.

14. Bà Lê Thị Công: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền         - Ủy viên.

15. Ông Tạ văn Bửu: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ - Ủy viên.

16. Ông Mai Văn Dũng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc - Ủy viên.

17. Ông Bùi Văn Bình: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo - Ủy viên.

18. Ông Phạm Văn Thu: Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm - Ủy viên.

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy bảo vệ và phát triển rừng: đặt tại Chi cục Kiểm lâm. Ban chỉ đạo có Tổ chuyên viên giúp việc do Thường trực Ban chỉ đạo thành lập.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Thực hiện tại mục 2.2 - Điểm 2 của Công văn số 3233/BNN-KL ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị, chủ rừng thực hiện quản lý, sử dụng và phát triển rừng; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2010 về thay đổi và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123