Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 530/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thể thao Ba Đình do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 530/QĐ-TCTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thể dục thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 530/QĐ-TCTDTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THỂ THAO BA ĐÌNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 của Thủ tưởng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tân Thể thao Ba Đình là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, có chức năng tổ chức cho cán bộ trung, cao cấp tập luyện thể dục, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Thể thao Ba Đình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng. Trụ sở tại số 115 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của Trung tâm Thể thao Ba Đình và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao quy định và tiêu chuẩn, mức thu phí và quy định khác đối với hội viên khi tham gia tập luyện tại Trung tâm Thể thao Ba Đình; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp tập luyện các môn thể dục thể thao và bảo đảm điều kiện tập luyện cho hội viên.

4. Tổ chức sinh hoạt văn hoá, thông tin cho hội viên; tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ và bảo đảm an toàn cho hội viên trong thời gian tập luyện, thi đấu thể thao tại Trung tâm.

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ tập luyện, thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của Tổng cục Thể dục thể thao và theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Thể dục thể thao giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc và các Phó giám đốc

2. Các phòng:

a) Phòng Tổ chức – Hành chính.

b) Phòng Nghiệp vụ.

c) Phòng Kế toán.

d) Phòng Kinh doanh.

đ) Phòng Y tế.

e) Phòng Bảo vệ.

3. Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng, sắp xếp cán bộ, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (BVHTTDL);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB, H (20)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Danh Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 530/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thể thao Ba Đình do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243