Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 52/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 18/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỢP NHẤT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHĂN NUÔI SÔNG BÉ VÀ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ HUẤN LUYỆN CHĂN NUÔI BÒ SỮA THÀNH TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ HUẤN LUYỆN CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ;
Căn cứ Nghị quyết số: 120 NQ/BCS ngày 30/11/2001 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Tổ chức và xây dựng hệ thống Viện nghiên cứu;
Căn cứ Quyết định số: 76/1998/QĐ-BNN/TCCB ngày 27/5/1998 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng nhiệm vụ
và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm chăn nuôi Sông Bé và Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi bò sữa thành Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam.

Trung tâm là đơn vị nghiên cứu thực nghiệm, huấn luyện và chuyển giao công nghệ về Gia súc lớn;

Trung tâm được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại xã Lai Hưng, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tlung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn:

- Nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ về gia súc lớn (Động vật nhai lại), cây thức ăn và đồng cỏ;

- Giữ và nhân giống thuần, giống nhập và giống lai gia súc lớn;

- Huấn luyện kỹ thuật viên và nông dân về kỹ thuật chăn nuôi gia súc lớn;

- Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ và sản xuất giống con gia súc lớn phục vụ cho các thành phần kinh tế.

Trung tâm có Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm.

Giao cho Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế cụ thể và bổ nhiệm có thời hạn và miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quyết định về tổ chức của hai Trung tâm trước khi hợp nhất trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2002/QĐ-BNN ngày 18/06/2002 hợp nhất Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm chăn nuôi Sông Bé và Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi bò sữa thành Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.900

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!