Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 51-NV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Tô Quang Đẩu
Ngày ban hành: 16/02/1967 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51-NV

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC CHIA 3 XÃ THUỘC HUYỆN YÊN – BÌNH, TỈNH YÊN – BÁI THÀNH 6 XÃ MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn.
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Yên – bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc chia 3 xã có tên sau đây thành 6 xã mới thuộc huyện Yên – bình, tỉnh Yên – bái như sau:

a) Xã Vũ – linh chia thành 2 xã:

- Xã Bạch – hà gồm có các hợp tác xã Bạch – hà, Ngòi – lên, Ngòi – giàng và Ngọn – ngòi;

- Xã Vũ – linh gồm có các hợp tác xã Mầu – ba, Quyên, Đồng – bội và Đá - trắng.

b) Xã Vĩnh – kiên chia thành 2 xã:

- Xã Yên – bình gồm có các hợp tác xã Cây - thị, hợp tác xã Bông và thôn Linh – môn;

- Xã Vĩnh-kiên gồm có hợp tác xã Vĩnh kiên và hợp tác xã Đồng-danh.

c) Xã Cảm – nhân chia thành 2 xã:

- Xã Tích - cốc gồm toàn hợp tác xã Mỹ - nông;

- Xã Cảm – nhân gồm các các hợp tác xã Quyết - tiến, Tiền - tiến và Quyết - thắng.

Điều 2: - Ủy ban hành chính tỉnh Yên – bái, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51-NV ngày 16/02/1967 phê chuẩn việc chia 3 xã thuộc huyện Yên – bình, tỉnh Yên Bái thành 6 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.297

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117