Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm và kiểm tra nắm tình hình địa bàn tại xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 50/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đinh Quế Hải
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THĂM HỎI, HỖ TRỢ CÁC GIA ĐÌNH GẶP NẠN DO NGHI NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ KIỂM TRA NẮM TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN TẠI XÃ MA LY CHẢI, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP , ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBDT, ngày 29/3/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa Phương I;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Chánh văn phòng Ủy ban Dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm và kiểm tra nắm tình hình địa bàn tại xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; số tiền là: 36.000.000 đồng chẵn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Địa Phương I, Chánh Văn phòng Ủy ban và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ
b/c);
- Văn phòng (HCQT, KT: 05b);
- UBND tỉnh Lai Châu;

- BDT tỉnh Lai Châu;
- Website UBDT;
- Lưu: VT,
ĐPI (03b).8

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm và kiểm tra nắm tình hình địa bàn tại xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.10.183