Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2004/QĐ-UB về kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 50/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang
Ngày ban hành: 25/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21 tháng 6 năm 1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cử Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr- TP ngày 11 tháng 5 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, gồm các Ông (Bà) sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban

- Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Ban thường trực

- Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phụ trách cảnh sát - thành viên

Mời đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.

Điều 2. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự có các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong phạm vi toàn tỉnh, giải quyết, khắc phục tình trạng án tồn đọng, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự.

2. Tổ chức việc phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành của địa phương tham gia công tác thi hành án khi có đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án (đặc biệt đối với những vụ việc cưỡng chế phức tạp).

3. Chỉ đạo giải quyết những vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, đương sự khiếu nại nhiều lần.

4. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình và các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong công tác thi hành án dân sự.

5. Tổ chức họp định kỳ để đánh giá, chỉ đạo hoạt động công tác thi hành án dân sự.

6. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, có trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo khoản 1, Điều 2, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1749/QĐ-UB ngày 22/10/2001 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám dốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2004/QĐ-UB về kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.739
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.248.25