Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 497/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 21/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 497/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI THỂ THAO HỌC SINH ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 5 NĂM 2013 TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:

1. Trưởng Ban:

Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Các Phó trưởng Ban:

a) Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Thể thao Học sinh Việt Nam - Phó trưởng Ban thường trực;

b) Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Các ủy viên:

a) Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

c) Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

d) Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

đ) Bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

e) Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam;

g) Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

h) Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

i) Ông Phạm Cao Phong, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao;

k) Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

l) Ông Nguyễn Quang Hùng, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động và phân công ngiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội; xét duyệt chương trình công tác của Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Đại hội;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra điều phối việc triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Điều 4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu, tài khoản (nội tệ và ngoại tệ) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Thuế dục Thể thao;
- Thành viên BCĐ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TCCV, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 497/QĐ-TTg ngày 21/03/2013 thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 ngày 21/03/2013 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.557

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!