Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/2003/QĐ-BQP về việc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được mang thêm phiên hiệu: Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành.

Số hiệu: 49/2003/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 08/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2003/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 ĐƯỢC MANG THÊM PHIÊN HIỆU: VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y - DƯỢC LÂM SÀNG 108 THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Điều 38 Luật Giáo dục ngày 11 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Quyết định số 68/TTg ngày 26 tháng 1 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Quân y 108;
Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bộ Quốc phòng được mang thêm phiên hiệu: Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 thuộc Bộ Quốc phòng (có con dấu riêng).

Điều 2. Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108, Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến các chuyên ngành đào tạo đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 68/TTg ngày 04 tháng 9 năm 1993 và Quyết định số 954/GD-ĐT ngày 21 tháng 3 năm 1995 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chức danh của Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 gồm có:

1. Viện trưởng do Giám đốc Bệnh viện kiêm,

2. Phó viện trưởng do Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm,

3. Các chức danh khác được áp dụng phiên ngang tương ứng trên cơ sở biểu.tổ chức biên chế mang số hiệu 0980 do Bộ Tổng tham mưu ban hành, nhưng không tăng tổ chức biên chế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
 Phùng Quang Thanh 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2003/QĐ-BQP về việc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được mang thêm phiên hiệu: Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13