Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 481/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 481/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ ỦY BAN AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

- Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch;

- Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực;

- Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch;

- Ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch;

- Ông Tô Lâm, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch;

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch;

- Ông Võ Văn Tuấn, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phó chủ tịch;

- Ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên kiêm Chánh Văn phòng thường trực;

- Ông Lê Hồng Minh, Hàm Vụ phó Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Chí Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

- Ông Trần Bá Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Ủy viên;

- Ông Lê Thanh Phượng, Cục trưởng Cục Bảo vệ, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

- Ông Đỗ Văn Sơn, Cục trưởng Cục C66, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an, Ủy viên;

- Ông Trần Ngọc Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Như Hường, Phó Cục trưởng Cục A67, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Thượng Đỉnh, Phó Cục trưởng Cục B33, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, Ủy viên;

- Ông Bùi Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Ủy viên;

- Ông Phạm Hoài Giang, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Đình Thuận, Phó Cục trưởng cục A85, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, Ủy viên;

- Ông Đỗ Đức Minh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;
- Các thành viên của Ủy ban AT HKDD quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 481/QĐ-TTg ngày 24/04/2012 về kiện toàn nhân sự Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.878

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!