Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 480-TTg năm 1994 thành lập Vụ ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 480-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 07/09/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 480-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ ASEAN 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 82-CP ngày 10-11-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Vụ ASEAN trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Vụ ASEAN có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về chủ trương, chính sách và biện pháp xử lý các vấn đề trong quan hệ giữa Việt Nam với tổ chức ASEAN; giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong việc phối hợp hoạt động của Bộ với các ngành, các cấp, các tổ chức của Việt Nam trong quan hệ, hợp tác với tổ chức ASEAN.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Vụ ASEAN trong tổng số biên chế quản lý Nhà nước được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 480-TTg

Hanoi, September 07, 1994

 

DECISION

ON THE CREATION OF THE DEPARTMENT FOR ASEAN

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Decree No. 15-CP on the 2nd of March, 1993 of the Government on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial level agencies;
Pursuant to Decree No. 82-CP on the 10th of November, 1993 of the Government on the tasks, powers and organization of the apparatus of the Ministry for Foreign Affairs;
At the proposals of the Minister for Foreign Affairs and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.

DECIDES:

Article 1.- To set up the Department for ASEAN directly under the Ministry for Foreign Affairs.

The Department for ASEAN has the function of a consultancy agency for the Ministry for Foreign Affairs concerning the undertakings, policies and measures of handling questions in the relations between Vietnam and the ASEAN organization; helping the Minister for Foreign Affairs in the coordination of activities of the Ministry and the various services, levels and organizations of Vietnam in their relations and cooperation with the ASEAN organization.

Article 2.- The Minister for Foreign Affairs shall make detailed provisions on the tasks, powers, organization and personnel of the Department for ASEAN in the total personnel under his management assigned by the State.

Article 3.- This Decision takes effect as from the date of its issuance. The Minister for Foreign Affairs, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 480-TTg năm 1994 thành lập Vụ ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36