Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4703/2005/QĐ-BYT thành lập đoàn phúc tra kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4703/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4703/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐOÀN PHÚC TRA KẾT QUẢ KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/CP, ngày 15/05/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-BYT, ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;
Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-BYT, ngày 17/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn kiểm tra bệnh viện năm 2005;
Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm tra của các bệnh viện năm 2005;
Căn cứ vào phiếu trình số 1475/ĐTr ngày 29/11/2005 của Vụ Điều trị về việc phúc tra kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2005;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập 03 đoàn phúc tra kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2005 gồm:

Đoàn 1:

1. PGS. TS. Vũ Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng đoàn;

2. BS. Nguyễn Văn Hậu, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

3. BS. Trần Văn Quang, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Ủy viên;

4. DS. Phạm Thị Luyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Ủy viên;

5. BS. Trần Văn Sơn, Chuyên viên chính Vụ Điều trị, Ủy viên thư ký.

Đoàn có nhiệm vụ phúc tra một số đơn vị từ Hà Tĩnh trở ra.

Đoàn 2:

1. BS. Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng đoàn

2. CN. Đỗ Trung Hưng, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Ủy viên;

3. TS. Bùi Thế Khanh, Chuyên viên Vụ Điều trị , Ủy viên;

4. BS. Nguyễn Tuấn Hưng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

5. ThS. Phạm Đức Mục, Chuyên viên Vụ Điều trị, Ủy viên thư ký.

Đoàn có nhiệm vụ phúc tra một số đơn vị từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.

Đoàn 3:

1. BS. Nguyễn Huy Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị, Trưởng đoàn

2. BS. Lê Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

3. BS. Hà Hào Hiệp, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ , Ủy viên;

4. BS. Phạm Văn Hạp, Công đoàn Y tế Việt Nam, Ủy viên;

5. ThS. Ngô Thị Bích Hà, Chuyên viên chính Vụ Điều trị, Ủy viên thư ký.

Đoàn có nhiệm vụ phúc tra một số đơn vị từ Ninh Thuận trở vào.

Điều 2. Đoàn có nhiệm vụ phúc tra kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2005 (có danh sách kèm theo) và báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt phúc tra cho Lãnh đạo Bộ và Hội đồng xét chọn bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Điều trị, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Thanh tra và các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4703/2005/QĐ-BYT thành lập đoàn phúc tra kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.047
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142