Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/QĐ-VPCP năm 2010 bổ nhiệm ông Phạm Thanh Quang giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Tài vụ - Kế hoạch – Thị trường, Trung tâm Hội nghị quốc gia do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 47/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM THANH QUANG GIỮ CHỨC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI VỤ – KẾ HOẠCH – THỊ TRƯỜNG, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ nhu cầu công tác, xét phẩm chất và năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Thanh Quang, kế toán viên Phòng Tài vụ - Kế hoạch – Thị trường, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Tài vụ - Kế hoạch – Thị trường, Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Điều 2. Ông Phạm Thanh Quang được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,4 theo quy định tại văn bản số 1641/BNV-TL ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nội vụ.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia và ông Phạm Thanh Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTCN, các PCN;
- TTHNQG (3)
- Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, TCCB (6).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/QĐ-VPCP năm 2010 bổ nhiệm ông Phạm Thanh Quang giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Tài vụ - Kế hoạch – Thị trường, Trung tâm Hội nghị quốc gia do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168