Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2004/QĐ-UB thành lập Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai

Số hiệu: 47/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 13/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2004/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 13 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA THUỘC CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 73/2003/TTLT-BNN ngày 01/7/2003 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT Lào Cai tại Tờ trình số 493/TT.TC ngày 28/11/2003, về việc thành lập Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai.

- Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai; có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động.

- Trụ sở làm việc của Trạm Kiểm dịch Thưc vật nội địa do Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai tự sắp xếp, điều chỉnh trong phạm vi cơ sở vật chất hiện có của Chi cục.

Điều 2. Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa có nhiệm vụ giúp Chi cục Trưởng - Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai, tổ chức thực hiện và quản lý công tác kiểm dịch thực vật nội địa theo đúng tinh thần Thông tư số 73/2003/TTLT-BNN ngày 01/7/2003 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa.

Nhiệm vụ cụ thể của Trạm do Chi cục Trưởng - Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai quy định theo phân cấp.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa:

- Lãnh đạo gồm: Trạm trưởng và 01 Phó Trạm trưởng.

- Cán bộ chuyên môn: 03 kỹ sư chuyên ngành kiểm dịch thực vật hoặc trồng trọt.

Biên chế của Trạm do Chi cục bố trí sắp xếp trong tổng biên chế hiện có được giao.

Việc bổ nhiệm Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng và việc bố trí cán bộ làm công tác kiểm dịch thực vật, thực hiện theo phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh và theo đúng tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức của Nhà nước quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chi cục Trưởng - Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiện lực kể từ ngày ký./.

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2004/QĐ-UB thành lập Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190