Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4626/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4626/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4626/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM KHÔNG GIAN ĐI BỘ KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM VÀ PHỤ CẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về Tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Ban Chỉ đạo) và phụ cận gồm các ông (bà) có tên sau:

* Trưởng Ban

1. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

* Phó Trưởng ban thường trực

2. Ông Dương Đức Tuấn - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm;

* Phó Trưởng ban

3. Ông Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

4. Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

5. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

6. Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch;

* Ủy viên

7. Ông Phạm Quí Tiên - Chánh Văn phòng UBND Thành ph;

8. Bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

9. Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế;

10. Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính;

11. Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng;

12. Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

13. Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương;

14. Ông Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội;

15. Ông Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Kế hoạch), dự toán kinh phí triển khai thực hiện;

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tổ chức không gian đi bộ khu vực HHoàn Kiếm và phụ cận theo Kế hoạch;

- Chỉ đạo Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

- Ủy viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết, thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm đơn vị mình phụ trách; tham mưu, đề xuất những vấn đề vượt thm quyn, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố.

Điều 3. UBND quận Hoàn Kiếm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hp đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo và UBND Thành phkịp thời gii quyết nhng khó khăn, vướng mắc trong quá trình trin khai thực hiện.

Điều 4. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí thực hiện theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- TTr: Thành ủy - HĐND TP (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành ph;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUBTP: các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VP, KGVX(T), ĐT(A1,N).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4626/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


535
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238