Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 459/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/2006/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 20 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4722/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ;

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành tại Quyết định 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ:

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo trực thuộc quản lý của UBND tỉnh, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực y tế ở trình độ Cao đẳng và trình độ thấp hơn cho tỉnh và khu vực.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thực hiện sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thực hiện theo Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo trường: Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.

b) Các phòng, khoa trực thuộc:

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học;

- Phòng Quản lý học sinh;

- Phòng Quản trị - Đời sống;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Khoa Khoa học cơ bản;

- Khoa Y học cơ sở;

- Khoa Y học lâm sàng;

- Trung tâm ngoại ngữ tin học (có Đề án thành lập riêng).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 459/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106