Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/QĐ-VPCP năm 2010 điều động, bổ nhiệm ông Hà Văn Sáng giữ chức Trưởng phòng Phòng Công báo, Vụ Hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 45/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 45/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG HÀ VĂN SÁNG GIỮ CHỨC TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG CÔNG BÁO, VỤ HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác, xét phẩm chất, năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Văn Sáng, chuyên viên chính Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, thành viên Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, đến giữ chức Trưởng phòng Phòng Công báo, Vụ Hành chính, kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Ông Hà Văn Sáng được tiếp tục bảo lưu phụ cấp chức vụ hệ số 0,7 đến ngày 31 tháng 3 năm 2012; kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2012 được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,6, theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hành chính, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Vụ Tài vụ, Cục trưởng Cục Quản trị và ông Hà Văn Sáng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTCN, các PCN;
- Cổng TTĐTCP;
- VP Đảng ủy, VP Công đoàn;
- Lưu: VT, TCCB (8).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/QĐ-VPCP năm 2010 điều động, bổ nhiệm ông Hà Văn Sáng giữ chức Trưởng phòng Phòng Công báo, Vụ Hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.775
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101