Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4456/2003/QĐ.UB về đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Vĩnh Long thành Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 4456/2003/QĐ.UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 16/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4456/2003/QĐ.UB

TX.Vĩnh long, ngày 16 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TỈNH VĨNH LONG THÀNH SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ Ban Nhân Dân của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 248/2003/QĐ.TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I. Nay đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Vĩnh Long thành Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Sở Nội vụ là cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

ĐIỀU II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy:

Thực hiện theo nội dung Quyết định số 329/QĐ-UBT ngày 21/9/1992 và Quyết định số 736/QĐ-UBT ngày 02/8/1994 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ Chức Chính Quyền Tỉnh

Sở Nội vụ là cơ quan có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, có con dấu riêng để quan hệ giao dịch công tác.

ĐIỀU III. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận :
- TT.TU & HĐND tỉnh.
- CT,PCT.UBT.
- BLĐ.VP.UBT
- Khối Nghiên cứu.
- Như điều III
- Lưu 2.05.02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4456/2003/QĐ.UB về đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Vĩnh Long thành Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210