Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 445/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 445/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để phát huy vai trò và truyền thông của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, động viên cán bộ, công chức ngành quản lý nhà nước về tôn giáo trong việc xây dựng ngành vững mạnh;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 02 tháng 8 là "Ngày truyền thống của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo".

Điều 2. Việc tổ chức ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo hàng năm phải bảo đảm yêu cầu thiết thực; có hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức nhằm thực hiện các nội dung, yêu cầu sau đây:

- Giáo dục truyền thống của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu n­ước, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức trong ngành.

- Biểu d­ương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng ngành, g­ương mẫu trong thực hiện các chủ tr­ương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ căn cứ vào các quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện ngày truyền thống của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo theo đúng nội dung yêu cầu quy định tại điều 2: của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kỳ ban hành. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ­ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phan Văn Khải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 27/05/2005 về ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.842

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!