Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn - tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 4445/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 24/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4445/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH NINH CHỮ - BÌNH SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-UB ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 465/TMDL ngày 05 tháng 9 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 363/TTr-SNV ngày 22 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn

Điều 2. Ban Quản lý Khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; có chức năng tổ chức quản lý vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tính mạng cho khách du lịch (kể cả khách nước ngoài) và nhân dân trong tỉnh tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

Ban Quản lý chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc đặt tại cơ quan Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Điều 3. Ban Quản lý hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Trưởng ban Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn - tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17